Mobiloby, günümüz yazılım dünyasında geçerli olan inkübasyon(start-up) sistemini benimser. Kendi bünyemizden çıkan ya da bize ulaşan fikirleri projelendiriyoruz. Pazar ön araştırmasını, yazılım, donanım ve tasarım altyapısını bizzat kendi ekibimizle kurgulayıp bu fikirleri hayata geçiriyoruz. Bu aşamalardan sonra gerekli olan lojistik, dağıtım, pazarlama ve reklam altyapısını, şirket bünyesinden ve bizimle birlikte çalışan yatırımcılarımız ile sağlıyoruz. Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY), birçok ülkede Business Angel, Angel Investor gibi isimlerle anılır ve ülkemizde de bir süredir Melek Yatırımcı olarak kullanılmaya başlanmıştır. BKY, kişisel maddi varlıklarını ve tecrübelerini başlangıç aşamasındaki fikir ve projelere aktaran gerçek kişilerdir. BKY’lerin yaptıkları yatırımlar, fonlar ya da stratejik ortaklıklarla kıyaslanınca düşük seviyelerde olup bu tip yatırımların amacı başlangıç aşamasındaki şirketin ya da projenin belli bir noktaya kadar ilerlemesini sağlamaktır. Siz de, hayata geçen ya da fikir aşamasında olan birçok projemize yatırım sağlayabilirsiniz. İnkübasyon sistemi ile elde edilen, fikir sahibinin de gelir modelinden pay aldığı, yazılım, donanım ve tasarım altyapısını tamamen bizim üstleneceğimiz birçok fikre ortak olun.